อักษรพร้อมแล้ว ให้ครูสังคมรีบจับจอง ลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ 📌📌📌
.
โครงการอบรมออนไลน์หลักสูตร “การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ และสมรรถนะผู้เรียนกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม” ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
💡การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
💡เทคนิคการออกแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะของผู้เรียน
💡การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้
.
ลงทะเบียนฟรี‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับใบประกาศนียบัตร รับรองการอบรมออนไลน์ หลักสูตร 3 ชั่วโมง จากอักษร‼️
.
🔻ลงทะเบียนด่วน จำกัดเพียง 500 ท่านต่อหลักสูตร เท่านั้น🔺
.
📍ลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมได้ที่: www.aksorn.com/social-online หรือสแกน QR CODE จากในภาพได้เลย