วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

อำลานิสิตฝึกสอนปีการศึกษา 2563

02 เม.ย. 2021
139

วันที่ 1 เมษายน 2564 ผศ.สานิตย์ รัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน ได้กล่าวขอบคุณนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนิสิตฝึกสอนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน และช่วยเหลืองานกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถ และได้กล่าวคำอวยพรดีๆ รวมถึงข้อคิดในการทำงาน ซึ่งทางโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณ มา ณโอกาสนี้