วันพุธ, 29 พฤศจิกายน 2566

โครงการการปัจฉิมนิเทศนิสิตและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผ่านระบบออนไลน์

04 มี.ค. 2022
135

โครงการการปัจฉิมนิเทศนิสิตและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผ่านระบบออนไลน์ วันศุกร์ที่4 มีนาคม 2565 ผศ.สานิตย์ รัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พร้อมมอบของที่ระลึกแก่นิต และอาจารย์พี่เลี้ยง พร้อมบันทึกภาพร่วมกัน