โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

เข้าสู่หน้าหลัก || Enter Siteเลขที่ 1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 Email:kuskps@ku.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 0-3435-1396 โทรสาร 0-3435-1909