:: โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ::
 
  งานวิจัย ศิษย์เก่า ติดต่อโรงเรียน  
English
 
บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หน้าหลัก >> ข่าวสารโรงเรียนสาธิต >> ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่งอาจารย์ 3 ตำแหน่ง
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่งอาจารย์ 3 ตำแหน่ง
 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

      ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล

เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่งอาจารย์สังกัด โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์จำนวน 3 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ พ.0014 วุฒิปริญญาโททางการศึกษา หรือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอก/โท

สังคมศึกษา หรือการสอนสังคมศึกษา หรือการมัธยมศึกษา-การสอนสังคมศึกษา สังคมศาสตร์

เพื่อการพัฒนา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,900 บาท

2.ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ พ.0016 วุฒิปริญญาโททางการศึกษา หรือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต หรือวิทยาศาสตร์

มหาบัณฑิต วิชาเอก/โท คหกรรม หรือคหกรรมศาสตร์ หรือการศึกษาคหกรรมศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์คหกรรม

จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,900 บาท

3. ตำแหน่งอาจารย์เลขที่ พ.0022 วุฒิปริญญาโททางการศึกษาวิชาเอก/โท การศึกษาพิเศษ หรือจิตวิทยาทาง

การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,900 บาท

วันเวลา สถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจสมัคร โปรดขอและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน  พ.ศ. 2556 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่หมายเลข 0-3435-1396 (ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท)

ประกาศรายชื่อสอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และทางเว็บไซต์ http://kus.kps.ku.ac.th

วิธีการคัดเลือก

1.โดยการสอบสัภาษณ์  ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน่าที่               

2.สอบปฏิบัติทางวิชาชีพ


 
Download เอกสารประกอบข่าว==>> 123.pdf
 
tags : รับสมัครงาน, งาน,
วันที่ : จันทร์ ที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 เวลา 10:52:03 อ่าน : 1912 ครั้ง
 
 
 
   ข่าวที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง บริหารงานทั่วไป
ประกาศผลการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บิรหารงานทั่วไป
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ และพนักงานทั่วไป
 
 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทรศัพท์ 0-3435-1396 โทรสาร 0-3435-1909 email:kuskps@ku.ac.th
Design © 2013.  
เวลาในการเปิด : 0.5278 วินาที