:: โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ::
 
  งานวิจัย ศิษย์เก่า ติดต่อโรงเรียน  
English
 
บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หน้าหลัก >> ข่าวสารโรงเรียนสาธิต >> รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่งอาจารย์แนะแนว
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่งอาจารย์แนะแนว
 

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

    ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้     ตำแหน่งอาจารย์    สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์

และพัฒนศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง ตามรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง

ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ พ.0022 จำนวน 1 ตำแหน่ง

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามอนุโลมความนัยข้อ 9 แหางประกาศคณะกรรมการบริหารบุคคล

สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของคณะศึกษาศาสตร์และ

พัฒนศาสตร์ พ.ศ. 2553

2.2 ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ พ.0022 วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอก/โท การศึกษาพิเศษ

หรือจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ หรือจิตวิทยาคลินิก หรือจิตวิทยาการให้คำปรึกษา หรือจิตวิทยาแนะแนว

หรือการแนะแนว อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,970 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท

หรือวุฒิปริญญาโททางการศึกษา วิชาเอก/โท การศึกษาพิเศษ หรือจิตวิทยาการศึกษาพิเศษ หรือจิตวิทยา

คลินิก หรือจิตวิทยาการให้คำปรึกษา หรือจิตวิทยาแนะแนว หรือแนะแนว อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,120

บาท จำนวน 1 อัตรา

3. กำหนดวัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์ะสมัครติดต่อขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานต่างๆ ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 28

พฤศจิกายน 2556 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข

0-3435-1898 หรือ 0-3435-1396 (ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 100 บาท)

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและสถานที่สอบในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556  ณ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

หรือเว็บไซต์ http;//kus.kps.ku.ac.th

5. วิธีการคัดเลือก

1 โดยการสอบสัมภาษณ์ ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง

2 โดยการสอบปฏิบัติทางวิชาชีพ

6. เกณฑ์การตัดสิน

การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ผู้สอบผ่านได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดถือว่าเป็นผู้สอบได้และได้รับการจ้าง


 
Download เอกสารประกอบข่าว==>> 148.pdf
 
tags : พนักงานเงินรายได้, สมัครงาน, ตำแหน่งอาจารย์,
วันที่ : จันทร์ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 14:07:35 อ่าน : 1523 ครั้ง
 
 
 
   ข่าวที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง บริหารงานทั่วไป
ประกาศผลการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บิรหารงานทั่วไป
ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ และพนักงานทั่วไป
 
 
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทรศัพท์ 0-3435-1396 โทรสาร 0-3435-1909 email:kuskps@ku.ac.th
Design © 2013.  
เวลาในการเปิด : 0.0035 วินาที