วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
 
  การจัดการเรียนการสอนตามสมรรถฐาน ปฏิบัติการวิจัย ก้าวนำไกลด้านวิชาการ  
    ข่าวสารสาธิตเกษตรฯ
    ภาพกิจกรรมสาธิตเกษตรฯ
    วีดิทัศน์สาธิตเกษตรฯ
    ระบบส่งคะแนนนิสิต
    งานฝึกประสบการณ์นิสิต
    งานประกันคุณภาพการศึกษา
    งานส่งเสริมวินัยนักเรียน
    งานวัดและประเมินผลนักเรียน
    โครงการ วมว.
    ดาวน์โหลดเอกสาร
    ฐานข้อมูลบุคลากร 
    ฐานข้อมูลงานวิจัย 
 
JW Player goes here
เพลงประสานเสียง - นร. วมว.

2   
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 
บันฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
หน้าหลัก >> ข่าวสารโรงเรียนสาธิต >> รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นอ.1,ป.1และม.4 ปีการศึกษา 2557
รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นอ.1,ป.1และม.4 ปีการศึกษา 2557
 
 

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิทยาเขตกำแพงแสน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงสร้างวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2557 

จำนวนนักเรียนที่รับเข้าศึกษา

- ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 จำนวน   75 คน

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 120 คน

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   โครงสร้างวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จำนวน   80 คน

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2556 ถึง วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 08.30 - 16.00 น.

เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

กำหนดการคัดเลือก

- ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ บริเวณอาคารเรียนอนุบาลศึกษา

- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ อาคารประถมศึกษา

- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4   โครงสร้างวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557

เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อาคารมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศผลการคัดเลือก

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 ณ อาคารบริหาร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และเว็บไซต์ http;//kus.kps.ku.ac.th


 
Download เอกสารประกอบข่าว==>> 156.pdf
 
tags : รับสมัคร, ปี2557, สอบ,
วันที่ : เสาร์ ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 13:49:39 อ่าน : 15553 ครั้ง
 
 
 
 
   ข่าวที่เกี่ยวข้อง ดูทั้งหมด
ขอเชิญส่งข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอรับงบสนับสนุน โครงการจัดการความรู...
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนม.1 และม.4
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนอนุบาลปีที่ 1 และ...
ประกาศรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2559
 
 
   
   
 
 
   
Page generated : 0.0154 seconds