สาธิตเกษตรฯกพส.

สาธิตเกษตรฯกพส.

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ที่อยู่เว็บไซต์: http://kus.kps.ku.ac.th อีเมล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

วันอังคารที่ 07 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 11:05 น.

สัปดาห์ห้องสมุด

สาธิตเกษตรฯกพส.

โครงการสัปดาห์ห้องสมุด

ณ โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2555

วันอังคารที่ 07 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 10:57 น.

ค่ายต้นกล้า

สาธิตเกษตรฯกพส.

ค่ายต้นกล้าเรียนรู้คุณธรรมนำประชาธิปไตย

ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ 21 มกราคม 2555

วันอังคารที่ 07 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 10:53 น.

งานราตรีเขียวม่วง

สาธิตเกษตรฯกพส.

งานราตรีเขียว-ม่วง

ณ โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน วันที่ 20 มกราคม 2555

วันอังคารที่ 07 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 10:48 น.

English Camp

สาธิตเกษตรฯกพส.

English Adventure Camp 2011

14-16 January 2012