สาธิตเกษตรฯกพส.

สาธิตเกษตรฯกพส.

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ที่อยู่เว็บไซต์: http://kus.kps.ku.ac.th อีเมล์: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2011 เวลา 12:43 น.

ช่วยน้ำท่วม

สาธิตเกษตรฯกพส.

มอบของผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ณ ศูนย์อบยบผู้ประสบภัยน้ำท่วมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ โรงเรียนลาดหลวง

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2011 เวลา 14:47 น.

ค่ายคณิตศาสตร์

สาธิตเกษตรฯกพส.

โครงการเสริมสร้างพัฒนาการทางคณิตศาสตร์

วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้อง โสตทัศนูปกรณ์

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2011 เวลา 14:39 น.

วันพ่อแห่งชาติ

สาธิตเกษตรฯกพส.

โครงการงานวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2011 เวลา 09:20 น.

อบรมงานประกัน

สาธิตเกษตรฯกพส.

โคงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ

เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประกันคุณภาพรอบที่สาม

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์