วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ วมว. มก. 12 กันยายน 2564

21 ก.ย. 2021
541

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 ได้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ วมว. มก. ระดับชั้น ม.4-6 ในรูปแบบออนไลน์เพื่อติดตามความคืบหน้าและข้อปัญหาของการเรียนในรูปแบบออนไลน์