วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

ขอแสดงความยินดีกับนนางสาวพิมพ์นิภา รัตนสิงห์ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะวิจัย ณ สวทช.

โครงการ วมว.มก. 🎉🎉ขอแสดงความยินดี🎉🎉กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทักษะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี 2565 นางสาวพิมพ์นิภา รัตนสิงห์ นักเรียนชั้น ม.5 👉👉นักวิจัยพี่เลี้ยง ดร.ศุภรัตน์ แดงชัยภูมิ