วันอังคาร, 28 พฤศจิกายน 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการเข้าหอพักนักเรียนโครงการ วมว.
ประกาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปี2564
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564
ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 ระหว่างวันที่ 4-8 ต.ค. 2564
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโครงการ วมว. มก. เข้าร่วมประชุมออนไลน์ วันที่ 12 ก.ย. 2564
รับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2564
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 โครงการ วมว. มก. วันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2564 (สอบออนไลน์)
ประกาศหมายเลขห้องพัก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
กำหนดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียนโครงการ วมว.มก. ปี 2564 วันที่ 21 พ.ค. 2564
กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ วมว.มก. ปี 2564 วันที่ 21 พ.ค. 2564
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta