วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

การแข่งขันเต้น KU-EDs Cover Dance Contest 2020 ครั้งที่ 2