วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับด.ช.นัฏฐ์ กรธนไพโรจน์ ได้รับการประเมินคัดเลือกลำดับที่ 1 รางวัลพระราชทานระดับจังหวัด

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายนัฏฐ์ กรธนไพโรจน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับการประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด ผลการคัดเลือก ได้ลำดับที่ 1