วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

ประกาศผลการคัดเลือกKU-EDs Cover Dance Contest 2020 ครั้งที่ 2