วันศุกร์, 1 กรกฎาคม 2565

ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งแรงใจเชียร์นักเรียนสาธิตเกษตรฯกพส. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47

ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งแรงใจเชียร์✌🏻🏊🏻‍♀️นายปภังกร สิงห์กลิ่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และ นางสาวกัญญา ทองดอนน้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ ประเภทกีฬาว่ายน้ำ ระหว่างวันที่ 3-26 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดศรีสะเกษ