วันอาทิตย์, 26 มีนาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน.

ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐจิรพัส จิราพิมุกต์กุล นายศุภกร ช้อนใจที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร(ค่ายชีววิทยา) เพื่อเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงเรียนสาธิตเกษตร กพส. ขอเป็นกำลังใจในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย