วันศุกร์, 1 กรกฎาคม 2565

ประชุมผู้ปกครองโครงการ วมว.มก. ปี 2565

23 พ.ค. 2022
43

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่โครงการ วมว.มก. ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วสันต์ เดือนแจ้ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ในการที่จะเข้ารับการศึกษาให้กับทางผู้ปกครองและนักเรียน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ผศ.ดร.อนามัย ดำเนตร คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและนักเรียน แนะนำโรงเรียนโดย ผศ.สานิตย์ รัศมี ผู้อำนวยการฯ แนะนำโครงการ วมว. โดย ผศ.ดร.ศุภเดช สุจินพรัหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา วิทยาเขตกำแพงแสน และ ผจก.โครงการ วมว.มก อ.ดร.ทิพย์วรรณ รุ่งสว่าง