วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายจตุรภัทร สุนทรจักร รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษหัวข้อ โควิด-19

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาขอแสดงความยินดีกับ

เด็กชายจตุรภัทร สุนทรจักร

ที่ได้รับ
🥇รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษหัวข้อ โควิด-19
🥉ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง รางวัล” ยอดอัจฉริยะภาพด้านภาษาอังกฤษ ระดับประเทศรุ่นประถมศึกษาตอนต้น” ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) รอบสุดยอดอัจฉริยะภาพระดับประเทศ
🥉ประกาศนียบัตร เหรียญทองแดง การสอบวัดทักษะวิชาการระดับ ชาติ (สวช.) รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด
🎖เกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ วิชาภาษาอังกฤษครั้งที่ 36 ได้คะแนน 77 คะแนนจากคะแนนเต็ม 80 คะแนน