วันศุกร์, 1 กรกฎาคม 2565

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตฯ กำแพงแสน

16 มิ.ย. 2022
22

รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ผศ.สานิตย์ รัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาพร้อมผู้บริหารและบุคลากรร่วมต้อนรับ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตฯ