วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

มอบรางวัลการอบรมเชิงปฏิบัติการ จุดประกายนวัตกร

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จุดประกายนวัตกร” เมื่อวันเสาร์ที่ 11 และ วันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน 2565 โดยงานนวัตกรรมการศึกษา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ