วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

โครงการรำลึกสุนทรภู่ เชิดชูวันภาษาไทย

27 ก.ค. 2022
50

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน จัดโครงการรำลึกสุนทรภู่ เชิดชูวันภาษาไทย โดยมี ผศ.สานิตย์ รัศมี ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติสุนทรภู่กวีเอกของโลก และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน