วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ:TCAS66

27 ก.ค. 2022
152

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ งานแนะแนวโรงเรียนสาธิตเกษตรกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ:TCAS66 โดยเชิญอาจารย์ภาวนา ถิรโสภีและอาจารย์ เกียรติพร สินพิบูลย์ มาเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้