วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

กิจกรรม เบ๊น+โบ๊ทโชว์

27 ก.ค. 2022
32

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 บริษัท แก๊ก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตรายการการ์ตูนเบ๊น+โบ๊ท จัดกิจกรรม เบ๊น+โบ๊ทโชว์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาและประถมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรม โดยภายในกิจกรรมมีการให้ความรู้และกิจกรรมให้ร่วมสนุกพร้อมแจกของขวัญให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม