วันอังคาร, 7 กุมภาพันธ์ 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปีที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับ นายสมภพ ผิวขาว ม.5/4 และ นางสาว อรชพร เสือสุข ม.5/3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา ในการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ปีที่ 3 ในหัวข้อของการประกวดในปีนี้คือ “สังคมติดลบ สยบด้วยพลังบวก (Positive Callout Culture)” ชิงถ้วยพระราชทานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท https://www.facebook.com/DigiFamAwards/