วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

โครงการ (Project Approach ) ระดับปฐมวัย

11 ส.ค. 2022
614

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม2565 โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน จัดโครงการ (Project Approach ) ซึ่งในแต่ละห้องเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องที่เด็กๆ อยากจะเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปาริชาติ จันทร์เพ็ญ เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนของระดับปฐมวัย การจัดโครงการ (Project Approach) ขึ้นใน ทุกปีการศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการเรียนรู้ให้กับเด็กทุกคนได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว มีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ มีความกล้าแสดงออกจากการเรียนรู้มากขึ้น