วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ประจำปี 2565

14 ส.ค. 2022
237

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ประจำปี 2565 ณ ลานอเนกประสงค์(ลานบุญ) โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน โดย ผศ.สานิตย์ รัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยบุคลากร และนักเรียน จากนั้นพ่อครูพิธีได้นำทำพิธีบวงสรวง ถวายเครื่องเซ่นไหว้พร้อมรำถวายและเจิมหน้าผากบรรดาลูกศิษย์เป็นลำดับ พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์จัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการขอขมาลาโทษและยังเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีแก่ครูบาอาจารย์ที่ได้มอบวิชาความรู้ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือการแสดงอีกทั้งยังเป็นการพบปะกันระหว่างครูบาอาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทักษะการแสดงเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือศิลปะทางด้านการแสดงตนเองต่อไป