วันศุกร์, 1 มีนาคม 2567

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.มก. รับรางวัลจากการนำเสนอโครงงาน ในกิจกรรม 12th SCiUS Forum

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.มก. รุ่นที่ 10 ที่คว้ารางวัลจากการนำเสนอโครงงาน ในกิจกรรม 12th SCiUS Forum เมื่อวันที่ 26-29 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุงประกอบด้วย

รางวัลเหรียญทอง จำนวน 4 รางวัล * ประเภทบรรยายปากเปล่า (Oral Presentation) สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 2 รางวัล* ประเภทบรรยายปากเปล่า (Oral Presentation) สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา จำนวน 1 รางวัล* ประเภทบรรยายปากเปล่า (Oral Presentation) สาขาเคมี จำนวน 1 รางวัล

รางวัลเหรียญเงิน จำนวน 4 รางวัล * ประเภทบรรยายปากเปล่า (Oral Presentation) สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 2 รางวัล* ประเภทบรรยายปากเปล่า (Oral Presentation) สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ จำนวน 1 รางวัล* ประเภทนำเสนอโปสเตอร์ (Poster Presentation) สาขาเคมี จำนวน 1 รางวัล

รางวัลเหรียญทองแดง จำนวน 9 รางวัล * ประเภทบรรยายปากเปล่า (Oral Presentation) สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 1 รางวัล* ประเภทนำเสนอโปสเตอร์ (Poster Presentation) สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 3 รางวัล* ประเภทนำเสนอโปสเตอร์ (Poster Presentation) สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา จำนวน 2 รางวัล* ประเภทบรรยายปากเปล่า (Oral Presentation) สาขาเคมี จำนวน 2 รางวัล* ประเภทบรรยายปากเปล่า (Oral Presentation) สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ จำนวน 1 รางวัล

นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับรางวัล Popular Vote จากการ Vote ให้คะแนนจากนักเรียนต่างคู่ศูนย์ด้วย โดยผลโหวตดังกล่าว นักเรียนโครงการ วมว.มก. รุ่น 10 ได้รับผลโหวตสูงสุด เป็นจำนวน 4 สาขาวิชา จากทั้งหมด 7 สาขาวิชา ดังนี้1. สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ (รหัสโครงงาน OM_10_01) ได้รับโหวตสูงสุดเป็นลำดับที่ 12. สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ (รหัสโครงงาน OP_10_01) ได้รับโหวตสูงสุดเป็นลำดับที่ 13. สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (รหัสโครงงาน OT1_10_01) ได้รับโหวตสูงสุดเป็นลำดับที่ 24. สาขาเคมี (รหัสโครงงาน OC1_10_01) ได้รับโหวตสูงสุดเป็นลำดับที่ 2