วันศุกร์, 1 มีนาคม 2567

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

16 ต.ค. 2022
706

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย วันที่ 12 ตุลาคม 2565 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ “นิทานหรรษา” เรื่อง หัวผักกาดยักษ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ช่วยให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุข สนุกสนานจากนิทานและเนื้อหามีการสอดแทรกคติธรรม ช่วยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความกล้าแสดงออกที่เหมาะสมตามวัย