วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ผอ.มอบทุนสนับสนุนให้กับนักเรียนในการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับชาติ ณ ประเทศโรมาเนีย

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สานิตย์ รัศมี ผู้อำนวยการฯ รร.สาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน ได้มอบทุนสนับสนุนให้กับ

• นายชยานันต์ สุวรรณรักษ์กูล

• นายณัฐศิษฏ์ ฉิมพันธ์

• นายภูมิพัฒน์ ดีทโชค

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่ชนะการแข่งหุ่น Maker Robotics Challenge 2022 รายการ Mega Sumo Auto ได้รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิตและได้เป็นตัวแทนเพื่อไปแข่งขันต่อในระดับชาติ ณ ประเทศโรมาเนียทั้งนี้ขอร่วมส่งกำลังใจให้กับนักเรียนตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้