วันพฤหัสบดี, 9 กุมภาพันธ์ 2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 45 “พิบูลบำเพ็ญเกมส์” ครั้งที่ 3/2565 ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา