วันพุธ, 24 เมษายน 2567

แสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสสำเร็จการศึกษาและดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ

โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาได้รับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 1.อาจารย์ เนตรนัทธิ์ พานทอง 2.อาจารย์ อาภาภรณ์ เทียมเมือง

โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1.อาจารย์รณกร เอี่ยมเจริญ 2.อาจารย์ปริญญา มรกฎจินดา 3.อาจารย์สรัญดา โตทัพ