วันพุธ, 24 เมษายน 2567

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีระดับการศึกษาปฐมวัย

17 ธ.ค. 2022
324

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย รร.สาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา2565 ณ.อาคารเอนกประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยที่ดี ด้วยการแข่งขันกีฬา