วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล” สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล” สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา”ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันนี้ 20ธ.ค.65 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศิริชัย ศรีพรหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานถวายแจกันดอกไม้ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เวลา 09.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย รองศาสตราจารย์

ดร.ต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมกันเจริญจิตภาวนาถวายพระพรให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน