วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปี 2565

25 ธ.ค. 2022
97

กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผศ.สานิตย์ รัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของนักเรียนห้องเรียน( IEP) และการแสดงเต้น cover dance พร้อมทั้งการมอบรางวัล