วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

โครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หัวข้อเรื่อง “ตำแหน่งทางวิชาการ เตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง”

12 ม.ค. 2023
40

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565 รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หัวข้อเรื่อง “ตำแหน่งทางวิชาการ เตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้