วันอาทิตย์, 26 พฤษภาคม 2567

โครงการศิษย์ – ลูก ภาคปลาย ปี 2565

ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 16.00-17.00 น. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการศิษย์ – ลูก ภาคปลาย ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565