วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2566

โครงการสร้างเสริมพัฒนาการทางคณิตศาสตร์

05 ก.พ. 2023
49

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน จัดโครงการสร้างเสริมพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.สานิตย์ รัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสบการณ์นอกห้องเรียนที่หลากหลาย เกิดทักษะกระบวนการการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ และนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ ณ ห้องชมพูพันธุ์ทิพย์ (ห้องประชุม อาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิต)