วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนโปรแกรมในการแก้ไขปัญหา

23 มี.ค. 2023
53

วันที่ 20 มีนาคม 2566 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนโปรแกรมในการแก้ไขปัญหา จัดโดยสาขาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ซึ่งมีคุณ ภูวสิษฏ์ เอี่ยมสวยงาม ผู้เชี่ยวชาญในด้านการเขียนโปรแกรม เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้