วันพฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์

23 มี.ค. 2023
57

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566 ผศ.สานิตย์ รัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสนได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน ของอาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม