วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

MOU และ MOA Curtin University, Curtin College และ Australia Smart of Australia

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 Curtin University, Curtin College และ Australia Smart of Australia ร่วมทำ MOU และ MOA บันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยมี ผศ.ดร.รุจิราพร รามศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนของโรงเรียนในการทำ MOU และ MOA ในครั้งนี้ ณ Sheraton Grande Sukhumvit, a Luxury Collection Hotel, Bangkok