วันพฤหัสบดี, 28 กันยายน 2566

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนรู้ SMT

29 พ.ค. 2023
50

วันพฤหัสบดี ที่25 พฤษภาคม 2566 ผศ.สานิตย์ รัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดการเรียนรู้ SMT เพื่อส่งเสริมสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับเด็กปปฐมวัย โดยมีอาจารย์ระดับปฐมวัย และอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมนนทรี รร.สาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน