วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

รางวัลเหรียญทอง GOLD AWARD การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ผศ.สานิตย์ รัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน มอบเกียรติบัตรให้แก่ ด.ช.พิชญคุณ ศรีราชา ได้รับรางวัลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ GLOBAL ENGLISH LANGUAGE OLYMPIAD OF SOUTHEAST ASIAN (GELOSEA) ได้รับรางวัลเหรียญทอง GOLD AWARD เมื่อวันที่ 26 ส.ค 2566 และ ด.ช จตุรภัทร สุนทรจักร ได้รับรางวัลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษระดับ gold medal certificate จากมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566