วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนหลักสูตร IEP

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 ผศ.สานิตย์ รัศมี มอบเกียรติบัตร กับเด็กชายพิสิษฐ์​พิทักษ์ธรรมนาถ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 หลักสูตร IEP รายการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566

-ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร​รางวัลชมเชย-วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

​​​​รางวัลชมเชย-วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

​​​​และรางวัลเหรียญทองแดง-วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น

2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก เปรมศรี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 หลักสูตร IEP รายการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566

-ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร​รางวัลชมเชย-วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

​​​​รางวัลชมเชย-วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

​​​​และรางวัลเหรียญทองแดง-วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น

3. เด็กหญิงณรดา นกทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 หลักสูตร IEP รายการแข่งขันโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ Thailand Academic Contest

-ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน

และรายการแข่งขันโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่2 (ยูแซคท์ จีเนียส สตาร์) ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ2 ระดับเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2 พร้อมเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล

4. เด็กหญิงอภิชญานันธ์ ศิริประเสริฐ รายการแข่งขันวาดภาพระบายสี มหกรรมทักษะวิชาการและอนุรักษ์มวยไทย ระดับนานาชาติ ครั้งที่10 ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2566

-ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย พร้อมถ้วยรางวัลและทุนการศึกษา 1.000 บาท