วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

โครงการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

11 ม.ค. 2024
84

โครงการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน จัดกิจกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 อาคารอเนกประสงค์ (โดมหน้าเสาธง) ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการตัดสินใจในการเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน