วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

โครงการกีฬาภายใน” ประจำปีการศึกษา 2567

23 ม.ค. 2024
72

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน จัด”โครงการกีฬาภายใน” ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาสุขภาพบุคลิกภาพและสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดแก่นักเรียน สร้างความสามัคคีภายในสถาบัน รู้จักการทำงานเป็นทีม ปลูกฝังคุณธรรมอันพึงประสงค์มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในการอยู่รวมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ทางกีฬา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นผู้ดำเนินโครงการและได้รับความร่วมมือจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 9 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แบดมินตัน ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เปตอง หมากกระดาน รวมถึงการประกวดประเภทความสวยงาม ได้แก่ สแตนเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ และขบวนพาเหรด โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเกษตฯ กำแพงแสน ผศ.สานิตย์ รัศมี ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการ