วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

รางวัล MERIT Award การแสดงยอดเยี่ยมเดี่ยวเปียโนรอบนานาชาติ

วันที่ 23 มกราคม 2567 ผศ.สานิตย์ รัศมี ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ลำดับที่ 1 ด.ช.จตุรภัทร สุนทรจักร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 ได้เกียรติบัตรและเหรียญรางวัล MERIT Award การแสดงยอดเยี่ยม จากการเข้าร่วมเดี่ยวเปียโนรอบนานาชาติ ในงาน ASIA STUDENT ARTS FESTIVAL 2024 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ณ ประเทศฮ่องกง ได้รับรางวัล Silver Award ในการแข่งขันโอลิมปิกวิทยาศาสตร์นานาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2566 และได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)