วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

รางวัล Gold Medal Certificate การทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ

ด.ญ.อันอารดา เจริญรุ่งเรือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 ได้รับรางวัล Gold Medal Certificate การทดสอบทักษะทางภาษาอังกฤษ จากสถาบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย บริษัทไทยแลนด์ อคาเดมิค คอนเทสท์ จำกัด