วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

โครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

16 ก.พ. 2024
30

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.สานิตย์ รัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เป็นประธานเปิดโครงการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ของครูและนักเรียนครั้งที่ 2 โดยมี ผศ.ดร.กิติศาอร เหล่าเหมมณี รองผู้อำนวยการฝ่าย วิจัยและบริการวิชาการ กล่าวรายงานเกี่ยวกับโครงการ ณ ห้องประชุม อาคารหอพักโครงการ วมว.