วันจันทร์, 22 เมษายน 2567

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.สานิตย์ รัศมี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน